polityka prywatności


§1.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.


§2.
Każdy klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy klient ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z usług drukarni.


§3.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest findunited.com drukarnia ul.Skłodowskiej 10 39-200 Debica oddział w Prudniku ul.Słowicza 2a 48-200 Prudnik
2. kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. info@drukprudnik.pl


§4.
Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:
1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco osoby, których dane dotyczą (klientów/użytkowników),
2. minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
3. prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
4. ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa lub zgody wydane przez klienta/użytkownika),
5. integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


§5.
1. W naszej firmie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
- adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
- nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
- adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
- adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
- cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.
2. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
- dokonując zakupu należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
- rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w drukarni.
3. Użytkownik może zgodzić się na to, podane przez niego dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych zakupach. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez kontakt info@drukprudnik.pl
4. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
5. Danych użytkowników nigdy nikomu nie przekazujemy- służa tylko do realizacji celu realizacji zamówienia przez klienta.


§6.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
- Cel - wykonanie umowy pomiędzy findunited.com drukarnia, której stroną jest Klient/Użytkownik;
- Cel – marketing produktów i usług administratora, pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą (Klienta/Użytkownika);
- Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności obsługi zamówień– podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.
Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.


Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
- w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
- w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


§7.
1. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów administratora – findunited.com drukarnia, a także do celów statystycznych. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
2. Jeżeli udzielono zgody na otrzymywanie newslettera, w każdej chwili zgoda może być odwołana poprzez info@drukprudnik.pl lub widoczny w otrzymanej wiadomości przycisk „wypisz z newslettera”


§8.
1. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
2. Wszystkie firmy współpracujące z drukarnią, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
3. Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
4. Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego lub inne dane operacji płatniczych .


§9.
Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.


§10.
1. Klientom/Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
2. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Sposoby wycofania zgody wskazane są w § 5 i § 7 powyżej. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z drukarnią : info@drukprudnik.pl
więcej o cookies :

Dane zbierane automatycznie
Zbierane automatycznie dane (tzw. pliki cookies)
mogą zostać wykorzystane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników, jednak w tym zakresie nie są przetwarzane dane, które pozwalają zidentyfikować Klienta. Dane te używane są przez narzędzie Google Analytics w celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb Klientów i przechowywane są przez okres 50 miesięcy.

Podczas każdego pobytu na naszym portalu automatycznie zbieramy dane dotyczące Twojej wizyty, w tym: adres IP, nazwę domeny, typ systemu operacyjnego itp. Automatycznie pobieramy również dane zawarte w plikach tekstowych cookies, które identyfikują Twoją przeglądarkę w momencie korzystania z naszej strony. Dane te wykorzystywane są w strukturze odseparowanej od jakichkolwiek innych danych i nie posiadamy możliwości ich połączenia np. z kontem użytkownika, ale pozwalają nam na personalizację stron i ofert. W każdej chwili możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.


1. Czym są pliki “cookies”
Plik “cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.

2. Do czego używamy plików “cookies” Plików “cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach “cookies” umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.

3. Dane osobowe
Nie wykorzystujemy plików “cookies” do identyfikacji użytkownika a jedynie danych dotyczących połączenia.

4. Obsługa i usuwanie plików “cookies”
Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików “cookies” na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików “cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie obsługi plików “cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.